Blog

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy

Organizacje, które przygotowują pomoc dla Ukrainy, dostarczają wiele ton odzieży, żywności oraz leków.

Część pomocy stanowi także wyposażenie medyczne, przekazywane są karetki, ale także wozy straży pożarnej. Pomoc koordynowana jest przez Unię Europejską oraz poszczególne kraje, potrzebnych jest wiele rzeczy codziennego użytku, na Ukrainie potrzebne są także generatory prądu oraz wiele innych specjalistycznych maszyn, które pomagają tamtejszym mieszkańcom.

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy

Co dostarczane jest w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy?

Zniszczenia na Ukrainie są bardzo duże, stąd wynika zapotrzebowanie na pomoc humanitarną. Obecnie trafia ona do centrów logistycznych w Polsce, na Słowacji oraz w Rumunii, skąd transportowana jest następnie w określone punkty na terenie Ukrainy. Pomocy udziela wiele krajów z całego świata, są to dziesiątki tysięcy ton leków, żywności, ubrań, namioty, wyposażenie dla szpitali. Osoby poszkodowane przez wojnę często pozbawione są dachu nad głową, potrzebują każdego rodzaju pomocy, nie tylko odzieży czy też żywności. Agencje, które zajmują się koordynacją dostarczenia pomocy humanitarnej, znają zapotrzebowanie w poszczególnych miastach, dzięki czemu mogą bardzo trafnie kierować pomoc humanitarną dostarczaną na Ukrainę.

Uproszczone zostały procedury związane z wywozem towarów z terenu Unii Europejskiej, przy wartości poniżej 1000 euro wystarczy zgłoszenie ustne w urzędzie celnym. W przypadku jeżeli pomoc opiewa na kwotę wyższą niż 1000 €, wówczas można skorzystać z formularzy dostępnych na granicy czy też na stronach internetowych, wystarczy obecnie zgłoszenie elektroniczne. Agencje pozarządowe, osoby prywatne, które chcą pomóc, mogą skontaktować się z organem celnym, któremu przekażą wykaz towarów, który będzie pomocą humanitarną. Dla Ukrainy przekazywane są paczki ze środkami higienicznymi, żywnością, wolontariusze na terenie Ukrainy przekazują je najbardziej potrzebującym.

Obecnie pomoc humanitarna dla Ukrainy spływa ze wszystkich części świata. Wiele krajów czynnie uczestniczy w pomocy, która jest koordynowana przez organy Unii Europejskiej. Dzięki temu można przygotować najpotrzebniejszą pomoc, przykładowo w postaci leków. Ukraina boryka się także z problemami zaopatrywania w elektryczność, dlatego na Ukrainę kierowanych jest wiele generatorów prądu. Dużą część pomocy stanowi także wyposażenie szpitali, sprzęt specjalistyczny oraz leki.

Udostępnij

O autorze